W otoczeniu rodziny, przyjaciół, wspaniałych gości, twórców życia kulturalnego, mieszkańców Świdnicy Helena Semenetz-Kwiatkowska odebrała zaszczytny tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy”. Dyplom honorowego obywatelstwa wręczyli prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski i radna Luiza Nowaczyńska. Pełna wzruszeń, pięknych wspomnień i budujących słów uroczystość odbyła się w piątek, 27 maja podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Uroczystość rozpoczęło odczytanie laudacji przez radną Luizę Nowaczyńską, będącą jedną z wnioskodawców z Klubu Prawa i Sprawiedliwości o nadanie zaszczytnego tytułu Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej. Przypomniane zostało życie uhonorowanej świdniczanki, jej kariera zawodowa, praca nauczycielki matematyki, a także liczne zasługi i ogromne zaangażowanie w życie kulturalne i społeczne miasta. – W związku osiągnięciami, projektami oraz niezwykłą aktywnością świdniczanki pani Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej uzasadnione jest przyznanie jej zaszczytnego tytułu Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy. Zaangażowanie pani Heleny na wielu płaszczyznach w życiu miasta, w tym dziedzinach – kulturalnej, społecznej – odcisnęło swoje piętno na wielu mieszkańcach i wniosło wartość dodaną w sferze kulturalnej, społecznej i politycznej. Gratulujemy i dziękujemy – mówiła Luiza Nowaczyńska.

Dyplom nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” wręczyli wnioskująca także o wyróżnienie prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dzięcielski. Zaszczytem jest znać panią Helenę już ponad 30 lat. Zanim poznałyśmy się osobiście, słyszałam same dobre, pochlebne opinie o nauczycielce matematyki w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych, która nie tylko uczy matematyki, ale także otwiera uczniom horyzonty, pokazuje im inne światy, rozbudza w nich – przyszłych technikach, przyszłych inżynierach – zainteresowania humanistyczne. […] Osobiście poznałyśmy się na inauguracji działalności stowarzyszenia ITON i od tamtej pory kibicuje Pani nieustannie we wszystkich tych działaniach, którymi nas Pani obdarza, do których nas Pani zachęca i inspiruje – mówiła prezydent Świdnicy. Oprócz tych wszystkich niewątpliwie ogromnych zasług w sferze kulturalnej, intelektualnej, otwierania nas na nowe obszary wiedzy i literatury pani Helena jest po prostu pięknym człowiekiem – dodała Beata Moskal-Słaniewska – wspominając także całą wspaniałą, kochającą rodzinę świdniczanki i zawsze towarzyszącego autorce męża dr Wiesława Kwiatkowskiego.

Odbierając wyróżnienie świdnickiej autorce towarzyszyły ogromne emocje. – Serdecznie dziękuję za tak wyjątkowe wyróżnienie. To dla mnie zaszczyt i honor. Jestem bardzo wzruszona. Jednocześnie mam przed oczami osoby, bez których by mnie tu nie było. Niektóre z Nich patrzą już na nas z góry… – mówiła Helena Semenetz-Kwiatkowska, wspominając i wymieniając artystów wielu dziedzin, twórców, pisarzy, naukowców i zaangażowanych świdniczan, z którymi realizowała liczne działania kulturotwórcze. – Urodziłam się w Świdnicy. Tu się wychowałam, tu się uczyłam. Tu po powrocie ze studiów pracowałam. […] Świdnica była, jest i będzie moją „Małą Ojczyzną”. Tu spoczywają moi rodzice i moje rodzeństwo. Tu dorastają moje wnuczki. To tu w Świdnicy mam nadzieję dokończyć i wydać następną książkę. Ten zaszczytny tytuł niewątpliwe dodam mi sił i skrzydeł – dodała pisarka.

Kwiaty, gratulacje i podziękowania popłynęły także od licznie zgromadzonych na uroczystości rodziny, przyjaciół i mieszkańców Świdnicy, współtwórców życia kulturalnego i religijnego Świdnicy.

Chciałbym pogratulować swojej mamie za to, że zawsze była otwarta na każdą osobę, która do niej się zgłosiła. Nauczyła chyba wszystkich bliskich chęci do pomagania i szukania nowych rozwiązań. Chęci do znajdowania nowych sposobów na to, żeby w latach 90-tych nauczyć się żyć lepiej niż to możliwe. By znaleźć czas na kulturę, rozwój, naukę, poznawanie samego siebie i innych ludzi – dziękował syn wyróżnionej pisarki – dr Aleksander Kwiatkowski.

Nauczyła mnie innego spojrzenia na młodzież. To były zupełnie inne formy aktywności. Mimo, że klasa była męska, to wyśpiewywała kolędy i potrafiła w różnych akcjach brać udział. To było dla mnie nowe doświadczenie – mówiła świdnicka polonistka Mariola Szaciło-Mackiewicz. – Dziękuję osobiście za to, że jest pięknym człowiekiem i piękną, mądrą kobietą, która inspiruje i daje impuls do działania innym świdnickim kobietom – wyraziła wdzięczność nauczycielka.

Chciałbym podziękować, wyrazić swoje słowa uznania i szacunku pod adresem pani Heleny za inicjatywę, współtworzenie i wytrwałość w tym dziele, który nazywamy ekumeniczną modlitwą o pokój w naszym mieści – od 2014 roku. To była inicjatywa, jak się okazuje prorocza. Widzimy, jak bardzo aktualna jest sprawa pokoju. U samych podstaw tego wydarzenia, które gromadzi wszystkich chrześcijan i ludzi dobrej woli w naszym mieście jest właśnie pani Helena – zawsze obecna wraz ze swoim małżonkiem. Serdecznie dziękuję za to, a także za inspirowanie nas byśmy nie ustali w tym dalszym procesie modlitwy, integracji, spotykania się, burzenia murów, które dzielą i szukania mostów, które nas jednoczą – zauważył ks. Krzysztof Ora, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego i duszpasterz służby liturgicznej w diecezji świdnickiej.

Papież Jan Paweł II kiedyś powiedział – czy pokój jest możliwy? To jest ważne dzisiaj do powiedzenia, ale jak się patrzy na tą osobę, to stwierdzenie – czy pokój jest możliwy i konieczny – można przełożyć na słowo przyjaźń. Jesteśmy po covidzie i widzimy co się dzieje. Jest duże spustoszenie w relacjach międzyludzkich i to, czego naprawdę potrzeba to ich odbudowania. […] Czy przyjaźń jest możliwa? Jej mottem Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy jest to, że nie tyle przyjaźń jest możliwa, ale jest koniecznością. Dziękuję, że ta przyjaźń i to niebo jest wypisane tutaj w sercu. Za szczere z serca płynące słowa, że nie wolno oddawać złem za zło, nie wolno nienawidzić i trzymać urazy. To nie są tylko słowa wychowawcy, lecz autentyczne stwierdzenia. Jak mnie moje dzieci w szkole będą pytać, kto to jest święty i pójdzie do nieba – to pokażę Twoje zdjęcie – dodał na koniec, zwracając się do uhonorowanej świdniczanki, ks. Witold Baczyński, dawniej sekretarz bp Ignacego Deca, obecnie proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu.

Laudacja odczytana na sesji Rady Miejskiej w Świdnicy 27.05.2022r.

Pani Helena Semenetz-Kwiatkowska urodziła się w Świdnicy. Tutaj ukończyła II Liceum Ogólnokształcące, a w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Matematyczno-Fizycznym uzyskała tytuł magistra matematyki. Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel matematyki – najpierw w Cieplicach Śląskich, a później w Świdnicy – w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych, w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 8.

Pani Helena od początku swojej kariery zawodowej była bardzo zaangażowana w życie społeczne i kulturalne miasta. Organizowała spotkania z poezją, filozofią i sztukami pięknymi. Współtworzyła Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka ITON, które powstało 23 marca 1992 roku w Świdnicy. Stowarzyszenie to odwoływało się do człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej jednostki, wspierając jego rozwój, poszerzając samoświadomość, rozwiązywanie problemów zewnętrznych i organizację bytu społecznego. Kierowało się zasadą, iż każdy człowiek jest indywidualnością twórczą, która powinna znaleźć, w interesie własnym i ogółu, najlepsze dla swojego potencjału, pole realizacji. W ramach działalności stowarzyszenia organizowane były spotkania z poezją i wystawy obrazów. Członkowie tego gremium zasiadali również w Radzie Miejskiej w Świdnicy w kadencji 1994-1998 r. w składzie – Andrzej Protasiuk, Zenon Michalczyk, Danuta Saul-Kawka. Ponadto z jej inicjatywy w 1992 roku powstała Niepubliczna Szkoła „ITON”.

Wśród licznych projektów i inicjatyw pani Heleny Semenetz-Kwiatkowskiej o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim były:

  • wystąpienie na I Światowym Kongresie Uniwersalizmu w Warszawie (1993) z referatem „Wielka Herezja Amarneńska w oczach człowieka XX wieku”,

  • wykreowanie nagrody „Wawrzyn ITON-u”, w której laureatami zostali Andrzej Wajda, Marian Jachimowicz (poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta-malarz),

  • światowa prapremiera filmu „Panna Nikt” w Świdnicy (1996) w reżyserii Andrzeja Wajdy, na podstawie książki Tomasza Tryzny,

  • projekt „Świdnica w Blasku Istnienia”, który znalazł się w gronie laureatów konkursu Fundacji Kultury z cyklu „Małe Ojczyzny”(1996),

  • akcja pomocy dla terenów dotkniętych powodzią w rejonie Kotliny Kłodzkiej (1997 i 1998),

  • współorganizacja wydarzenia artystyczno-naukowego „Realność Świata Wizji” (1998) na temat sztuki i mistyki Williama Blake’a, w którym udział wzięli m.in. Michał Fostowicz, prof. Wiesław Juszczak, prof. Tadeusz Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Antoni Matuszkiewicz,

  • organizacja „Wigilii Przełomu Tysiącleci” w świdnickim Rynku (1999) – był to początek corocznej tradycji wigilijnej w Świdnicy,

  • organizacja sympozjum kulturalno-naukowego „Egipt Faraonów” (2000) w Świdnicy, w którym udział wzięli m. in. prof. Karol Myśliwiec i prof. Stanisław Medeksza, dr Kamil Kuraszkiewicz, Agnieszka Kowalska, dr Dobiesław Karst,

  • comiesięczne ekumeniczne modlitwy o pokój na świecie (od 2014 roku).

Jeśli chodzi o aktywność literacką i kulturalną Pani Heleny należy przede wszystkim zaznaczyć, że jej pasją życiową była i jest historia starożytnego Egiptu. Ta przygoda zaczęła się od badań nad pochodzeniem jej nazwiska i jego podobieństwem do egipskiego nazwiska Semenechkare, kiedy to poznała autorów Wielkiej Herezji Amarneńskiej i idee religijnej rewolucji w Egipcie. Zadebiutowała książką „Kim jesteś Nefretete?” (2010), której akcja dzieje się w Świdnicy. Losy królewskiej pary Echnatona i Nefretete analizuje już od przeszło 20 lat.

Kolejna jej powieść „Klucz życia” przedstawia losy królowej Nefretete i pozostałych twórców rewolucji religijnej. Publikacja została zgłoszona do ogólnopolskiego plebiscytu „Historia zebrana” przez wydawnictwo ATUT. Konkurs ten miał kilka etapów i w każdym z nich książka świdniczanki odnosiła sukces. Jego finał przyniósł pisarce zwycięstwo. Powieść w kategorii „Historia niebanalna” osiągnęła wynik ponad 70% oddanych przez internet głosów i otrzymała tytuł „Najlepszej książki historycznej 2019 roku”.

Wiersze i fragment powieści pani Heleny Semenetz – Kwiatkowskiej „Czy wierzysz w Miłość?” znalazły się w antologiach wydanych przez Dolnośląski Oddział Literatów Polskich „Słowo – jest czynu testamentem” i „Jeszcze zmierzch żarzy” w 2020 i 2021 roku.

W 2020 roku pisarka została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Świdnicy za całokształt działalności kulturotwórczej i społecznej. W tym samym roku przyjęto ją w poczet członków Związku Literatów Polskich.

Z wnioskami o nadanie Helenie Semenetz tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy wystąpili prezydent Świdnicy – Beata Moskal–Słaniewska oraz świdniccy radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej. Decyzję dotyczącą wyróżnienia przyjęto jednogłośnie 25 lutego 2022 podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

/www.semenetz.com/
/Zdjęcia: Dariusz Nowaczyński/