Helena Semenetz została doceniona za swoją szeroką działalność kulturotwórczą i społeczną, a także twórczość literacką. To mnóstwo wydarzeń i przedsięwzięć realizowanych właśnie w Świdnicy i inicjowanych przez świdnicką pisarkę przez całe jej życie – wśród nich do dziś kontynuowane m.in. ekumeniczna „Modlitwa o pokój na świecie” i „Wigilia Przełomu Tysiącleci”, funkcjonująca jako Wigilia Wszystkich Świdniczan. Uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa autorce jednogłośnie przyjęła Rada Miejska w piątek, 25 lutego.

Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy jest dla mnie i dla moich bliskich wielkim zaszczytem. Jestem ogromnie wzruszona. Jednocześnie mam przed oczami osoby, bez których nie udało by mi się wiele rzeczy osiągnąć. Niektóre z tych osób patrzą już na nas z góry… – mówiła chwilę po otrzymaniu tytułu Helena Semenetz, wspominając twórców, artystów, pisarzy, naukowców, z którymi od lat 90-tych tworzyła liczne przedsięwzięcia kulturalne w Świdnicy. Jak autorka podkreśliła – honorowe obywatelstwo jest dla niej niezwykle budującym – dodającym sił i motywacji – zaskoczeniem i wyjątkowym wyróżnieniem.

Honorowe obywatelstwo otrzymali wcześniej m.in. nestor świdnickiej elity kulturalnej Stanisław Kotełko, ks. prałat Jan Bagiński, wieloletni proboszcz świdnickiej katedry, walczący o fundusze na jej renowację i współtwórca m.in. Dni Papieskich, wybitny naukowiec prof. Marcin Drąg czy Eugeniusz Kępa – wspaniały świdnicki cukiernik i społecznik, angażujący się w liczne akcje charytatywne. Świdnicka pisarka dołączy do grona dziesięciu osób ze szczególnymi zasługami dla miasta Świdnicy – jego historii i tradycji. – Urodziłam się w Świdnicy. Tu się wychowałam, tu się uczyłam. Tu w Świdnicy, po powrocie ze studiów, przez wiele lat pracowałam…Świdnica była, jest i będzie moją „Małą Ojczyzną” – dodała, zaznaczając swoje oddanie i przywiązanie do rodzinnego miasta.

Z wnioskami o nadanie Helenie Semenetz tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy wystąpili kilka miesięcy temu świdniccy radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej oraz prezydent Świdnicy – Beata Moskal–Słaniewska. Decyzję przyjęto jednogłośnie w piątek, 25 lutego 2022 podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Z historii, życia i twórczości autorki

Helena Semenetz–Kwiatkowska urodziła się 23 września 1946 roku w Świdnicy. Z wykształcenia jest matematykiem. Uważa, że matematyka pomogła jej w kojarzeniu faktów i dojściu do poznania tożsamości Nefretete. Od lat pasjonuje się historią starożytnego Egiptu, a w szczególności bohaterami Wielkiej Herezji Amarneńskiej i ideami religijnej rewolucji w krainie faraonów.

Po wieloletnich badaniach i analizach wiedzy nie tylko archeologicznej pod nazwiskiem Semenetz wydała dwie książki odsłaniające tajemnice fascynującej historycznej postaci, niezwykłej królowej Nefretete i pozostałych twórców religii Jedynego Boga Atona. W 2010 roku własnym sumptem zadebiutowała powieścią „Kim jesteś Nefretete?”. W 2019 roku przez Oficynę Wydawniczą ATUT wydany został „Klucz życia”, który uznany został za najlepszą książkę historyczną 2019 roku w ogólnopolskim plebiscycie „Historia Zebrana” w kategorii „Historia niebanalna”. Książka spotykała się z dużym zainteresowaniem i zebrała wiele pochlebnych recenzji m.in. w 4 numerze (106) 2019 „Frazy”.

W marcu 2020 roku autorka została przyjęta w poczet członków Związku Literatów Polskich. W antologiach wydanych przez Dolnośląski Oddział Związku Literatów Polskich „Słowo – jest czynu testamentem” (2020) oraz „Jeszcze zmierzch żarzy” (2021) zaprezentowała swoje wiersze oraz fragment nowej powieści, nad którą obecnie pracuje, pod roboczym tytułem „Czy wierzysz w Miłość?” (o Barbarze Radziwiłłównie i Zygmuncie Auguście).

Helena Semenetz-Kwiatkowska od lat 90-tych zaangażowana jest także w działalność kulturotwórczą i społeczną. Wiele inicjatyw pisarki miało wymiar lokalny, a wśród nich m.in. współtworzenie Stowarzyszenia na Rzecz Człowieka „ITON” (1991); powołanie do życia Niepublicznej Szkoły „ITON” (1992); organizacja „Wigilii Przełomu Tysiącleci” na Świdnickim Rynku (1999) – dająca początek corocznej tradycji wigilijnej w Świdnicy; realizacja spotkań z poezją oraz wystaw obrazów w Stowarzyszeniu ITON; prowadzenie licznych działań prospołecznych i proekologicznych, a także zainicjowanie i współorganizacja od 2014r. w Świdnicy comiesięcznych ekumenicznych Modlitw o pokój na świecie.

Wiele z wydarzeń – realizowanych przez świdnicką autorkę, miało też charakter ogólnopolski – jak chociażby wykreowanie nagrody „Wawrzyn ITON-u”, której laureatami zostali Andrzej Wajda, Marian Jachimowicz (poeta), Marian Ruszkiewicz (artysta malarz); współorganizacja w Świdnicy światowej prapremiery filmu „Panna Nikt” (1996) w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie książki Tomka Tryzny; organizacja akcji pomocy dla terenów dotkniętych powodzią w rejonie Kotliny Kłodzkiej (1997, 1998); współorganizacja ogólnopolskiego wydarzenia artystyczno-naukowego „Realność Świata Wizji” (1998) na temat sztuki i mistyki Williama Blake’a, w którym udział wzięli m. in.: Michał Fostowicz, prof. Wiesław Juszczak, prof. Tadeusz Sławek, Olga Tokarczuk, Henryk Waniek, Antoni Matuszkiewicz oraz organizacja sympozjum kulturalno-naukowego „Egipt Faraonów” (2000) w Świdnicy, w którym udział wzięli m. in.: prof. Karol Myśliwiec i prof. Stanisław Medeksza, dr Kamil Kuraszkiewicz, Agnieszka Kowalska, dr Dobiesław Karst.

17 października 2020r. Helena Semenetz-Kwiatkowska została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Świdnicy za całokształt działalność kulturotwórczej i społecznej. Wręczenie cennego dla pisarki wyróżnienia odbyło się podczas Inauguracji Sezonu Kulturalnego w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

/www.semenetz.com/
/Zdjęcie główne – Kazimierz Jurewicz/