Według autorki Heleny Semenetz, niezwykła królowa miała nie sześć, a dokładnie siedem córek. Pisarka domniemuje, że ostatnim dzieckiem Pięknej Nieznajomej była AnkhesenpaatenTasherit (lub Ankhesenpaaten-ta-sherit),  starożytna egipska księżniczka z XVIII dynastii. Została urodzona w  Achet Aton w 1347 r. p.n.e. i uznana za córkę Anchesenpaaton i Echnatona, choć najprawdopodobniej była najmłodszym dzieckiem Nefretete.

Jak zauważa świdnicka pisarka,  AnkhesenpaatenTasherit oraz  MeritatenTasherit to dwie małe księżniczki, które pojawiają się w scenach z późniejszych okresów panowania Echnatona i Nefretete. Tytuł – ta-sherit – urodzona, zrodzona z Wielkiej Żony Króla. AnkhesenpaatenTasherit jest znana archeologom od 1938 r., kiedy w Hermopolis znaleziono blok tataracki z jej postacią i imieniem.

Uważa się, że tytuł księżniczki brzmiał: „Ankhesenpaaten-tasherit, urodzona przez Ankehenpaaten, urodzona przez Wielką Żonę Króla Nefertiti