Świdnicka pisarka Helena Semenetz wielokrotnie angażowała się w działalność kulturotwórczą i społeczną. Jej pomysłem była chociażby Wigilia Przełomu Tysiąclecia, która zapoczątkowała do dziś organizowaną Wigilię Wszystkich Świdniczan. Autorka jest jednym z twórców, powołanego do życia w 1992 roku – Stowarzyszenia na Rzecz Człowieka ITON, którego nazwa odwołuje się do idei – Integracji, Tolerancji, Odrodzenia i Niezależności.

W duchu tych wartości zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Do nich należy chociażby pomoc, podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku, poszkodowanym tym kataklizmem w Kotlinie Kłodzkiej. Działalność ITON’u to także ciekawe kulturalne przedsięwzięcia, w tym m.in. świdnicka prapremiera filmu Andrzeja Wajdy „Panna Nikt”, zorganizowana w 1996 roku w nieistniejącym już Kinie Gdynia, w którym udział wziął sam znakomity reżyser, ale też wiele innych znanych twórców polskiego kina.

O stowarzyszeniu i jego wielu wyjątkowych inicjatywach, które współtworzyła autorka i niejednokrotnie była też ich pomysłodawczynią, można przeczytać na nowej stronie organizacji – https://iton.org.pl/